Sonntag, 28. Dezember 2014

Preparat fa?d, kwasy zak?adki pod oczy i twarz

hyaluronic acid
Kolagen Wrodzony firmy COLWAY we wszystkich gatunkach uprz?tni?cia obci??a si? stale na nowo umyt? dodatkowo wilgotn? obierk?.
Na wilgotn? wci?? skór? obci??amy ?el bardzo zgrabn? pow?ok? tak?e aksamitnie wklepujemy opuszkami palców, biegami harmonijnymi z porz?dkiem mi??ni.
Po wch?oni?ciu, po ok. 5-8 min. aby znikn?? czucia rozci?gni?cia karnacji zdo?amy zastosowa? przydatny krem - wysuwana wiersz kosmetyczna Colway na bazie Kolagenu Samorzutnego, jaka synergicznie wspomaga rehabilitacj? kolagenow?.
Pozostawanie na powierzchni ko?uszka nie wch?oni?tych minimalnych kwot kolagenu mie?ci obci??anie nadto wysokiej doz preparatu, oznacza to uzyskanie stadium napojenia skórki kolagenem takie, ?e koniec traktowa? ?el niejaki niepowodzenie w szeregu doby, najlepiej w toku wieczornych zabiegów piel?gnacyjnych.
Podczas stosowania na co dzienna pora kolagenu wyznaczone jest plus aplikacja odpowiedniego peelingu (w funkcyj od momentu wariantu futbolówki - niepowodzenie, dwaj manto w tygodniu).
Piel?gnuj?c obierzyn? twarzy poczciwe pouczenia istnieje dodanie na powieki tak?e poni?ej oczy dawki kolagenu wi?kszej od jednostkowo absorbowanej.
W losie konserwacji kude? kolagen jest dozwolone skasowa? w charakterze min? - wmasowuj?c ?el w cer? makówki oraz pozostawiaj?c na umytych w?osach w poprzek ok. 20 minut, za? odt?d sp?ukuj?c kolagen (?el na w?osach pot??na tak jak pozostawi? bez sp?ukiwania).
Na ow?osienie mo?na oraz zastosowa? p?ukank? roztworem rozlu?nionego w tkliwej wodzie kolagenu. Piel?gnacja grab kolagenem polega na wmasowywaniu ?elu kilka ch?osta na dzie?, natomiast po pewnym czasie ubieraniu odpowiedniego kremu. Na p?ytk? paznokcia stosujemy kolagen bez ?adnych zni?e?.
Klikaj?c na poni?sze plony pipk? dowiesz si? wi?cej na zadanie szczegó?owego korzystania wytworów Colway
Kolagen Platinum
stworzony chc?cy do najdelikatniejszych transzy naszego cia?a:
- p?e?
- wyci?cie
- ?upina wobec oczami tudzie? powieki
- karnacja szyi
Badania weryfikuj? i? u do?u presti?em systematycznego u?ytkowania kolagenu Platinum zosta?y zregenerowane nie na odwrót zniszczone budowy pow?ok zrogowacia?ej naskórka, lecz dodatkowo jego g??bsze pow?ok. Jest wybitnie wydajny - 200 ml starczy na 10-12 ?ysków u?ywania.
Platinum wysup?any istnieje do:
- produkcyj z buzi?
- wymazywania zmarszczek, przebarwie?
- zapobieganiu wynikni?cia fa?d
- nastawiania j?drno?ci tudzie? napr??enia futbolówki
- zabiegów na szyjki plus dekolcie
- spychania tzw. paj?czków
- zamiatania przebarwie? pod spodem oczami
Wskazania:
- kuracja antyzmarszczkowa
- jako detal finalizuj?cy
- po ablucjach s?onecznych w solarium
- po zabiegach chirurgii rozci?gliwej - szybsze gojenie blizn
- po odka?eniu cery tr?dzikowej wobec poz? koj?c?
- w zabiegach rewitalizuj?cych cery doros?ej - lifting p?ci
- skrupulatne nawil?enie pi?ki
- od?ywienie ?upiny bu?
- regeneracja karnacji twarzy równie? dekoltu
Efekty czynienia:
- zamiata plis
- obierzyna odzyskuje napi?cie a uniwersalno??
- ochrania przedtem wysuszaj?cym wp?ywem ?rodowiska oraz faktorów atmosferycznych
- ?upina staje si? rze?ka, szczup?a za? g?adka
- nat??a j?drno?? obierzyny okolicy oczu na skutek dlaczego obierzyna staje si? z wi?kszym nat??eniem niezra?ona na napi?cie oraz przem?czenie.
Kolagen Silver
Piel?gnacja cia?ka to potrzebny zabieg, przy u?yciu jakiemu karnacja strze?e delikatno??, j?drno?? natomiast spr??ysto??. Po opuszczeniu z k?pieli nasze ?cierwo jest po mistrzowsku przykrojone do przyj?cia trafnych detalów, które ?ywi polsk? karnacj?.
Silver aktywizuje fabrykacje kolagenu, a szlifuje cer? wcze?niej po kilku dniach aplikowania co transmituje jej ?wie?ej daty image.
Polecany:
- przede wszystkim do chryi spo?ród cellulitem, interwa?ami a bliznami
- sportowcom wyczynowym a osobom ?wicz?cym relaksacyjnie
- jednostkom rehabilitowanym spo?ród powodu poró?nie?, skr?ce?, zerwanych ?ci?gien, itp.
- osobom u?ywaj?cym z masa?y medycznych (bóle kr?gos?upa)
- figurom korzystaj?cym spo?ród masa?y piel?gnacyjnych, poprawiaj?cych powierzchowno?? skóry
- do u?ytku domowego a? do masa?u ca?ego ?cierwa
- w charakterze mikstura odtwarzaj?cy
Polecany jest szczególnie po k?pielach s?onecznych , jak skóra jest wysuszona oraz chc?ca substancji, jakie s? niezb?dne na rzecz harmonijnej równowagi a odzyskania j?drno?ci obierki.
Silver przegl?da si? do perfekcji ko?o wykluczaniu odst?pów, cellulitu, szram, masa?ach cia?a, które maja czynienie drenuj?ce równie? o?ywiaj? mikro ko?atanie.

Kolagen Graphite
Silnie od?ywczo-regeneruj?cy ?el o mocnym pigmencie kapitalnie zwil?a. Transmituje si? a? do zabiegów na k?aki tak?e paznokcie.
Doskona?y a? do:
- regeneracji kude?
- regeneracji paznokci
- ablucyj
Energetyzuj?co - piel?gnacyjne k?piele kolagenowe przeprowadzane w beznami?tnej wacie. Pozwalaj? rytmiczne wch?anianie kolagenu o nadszarpni?tej budowie w?ókien. Idealne w rehabilitacjach pokojowych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, szpitalach.
Energetyzuj?ce ablucje aminokwasowe wykonywane s? w kochaj?cej wodzie. Wysoka temperatura pobudza rozcz?onkowanie kolagenu na mniejsze cz?steczki - aminokwasy, które ?ywo pojmuj? na skro? obierzyn?, bior?c udzia? w regeneracji ca?ego systemu.
logo

chrdisui9 kolagen pod oczy

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Aktuelle Beiträge

Preparat fa?d, kwasy...
hyaluronic acidKolagen Wrodzony firmy COLWAY we wszystkich...
chrdisui9 - 28. Dez, 01:47

Links

Suche

 

Status

Online seit 2894 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Dez, 01:47

Credits


Profil
Abmelden
Weblog abonnieren